Höjt rutavdrag för personer under 65 år

15 juli, 2019

Riksdagen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. De nya reglerna kommer att gälla från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

 

För personer som inte fyllt 65 år vid årets början gäller följande.
• De kan få rutavdrag med högst 25 000 kronor fram till den 30 juni 2019.
• De kan få ytterligare 25 000 kronor i rutavdrag efter den 1 juli 2019, men högst 50 000 kronor för hela 2019.

 

Precis som tidigare har personer över 65 år rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag, och rot- och rutavdraget är sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Skatteverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.