Skatt på naturgrus

23 juli, 2019

Riksdagen har beslutat om att införa punktskatt på naturgrus.

 

Naturgrusskatt ska betalas för brutet naturgrus om utvinningen sker för annat ändamål än till markinnehavarens husbehov. Utvinningen måste även ske med stöd av tillstånd som lämnats enligt miljöbalken eller vattenlagen, eller kräver tillstånd enligt miljöbalken. Med naturgrus avses naturligt sorterade jordarter som till övervägande del består av sand, sten, grus och stenblock.

 

Skattskyldigheten inträder:
• när det levereras till en köpare
• när det tas i anspråk för annat ändamål än försäljning eller
• när den skattepliktiga verksamhet upphör. Skatt ska då betalas för det naturgrus som finns i lager.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Skatteverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.