UFI-kod – nya krav på märkning av kemikalier

10 juli, 2019

En ny märkningsuppgift ska anges på produktmärkningar från och med 2020 – en kod med 16 tecken som kallas för unik formuleringsidentifierare (unique formula identifier, UFI). År 2025 kommer denna kod att vara obligatorisk i märkningen på alla produkter som klassificerats avseende hälsofaror och fysikaliska faror.

 

Importörer och nedströmsanvändare som släpper ut sådana produkter på marknaden blir skyldiga att tillhandahålla särskild produktinformation, inbegripet UFI-koden, till giftinformationscentraler. Verktyg och stöd för att ta fram koden finns på Echas webbplats om giftinformationscentraler.

 

Vad kommer UFI-koden att användas till?
UFI-koden och den övriga information som Ni har tillhandahållit kommer främst att användas av giftinformationscentraler vid nödsamtal. Till exempel kan koden, utöver handelsnamnet, läsas upp direkt från produktmärkningen för personal på en giftinformationscentral för att exakt identifiera vilken produkt som incidenten rör.

 

Vad behöver Ni göra för att skapa en UFI-kod?
För att skapa en UFI-kod för din blandning behöver Ni Ert företags momsregistreringsnummer (eller en s.k. företagsnyckel i särskilda fall) och ett särskilt formuleringsnummer för blandningen. Ange dessa två nummer i Echas onlineverktyg för generering av UFI-koder (UFI Generator) så får Ni Er UFI-kod. Momsregistreringsnumret utgör en viktig del för att säkerställa att Er UFI-kod är unik och att det inte förekommer några överlappningar mellan UFI-koder som genereras av olika företag.

 

När ska UFI-koden anges på märkningen?
Ert företag är skyldigt att meddela UFI-koden och annan produktinformation i det nya harmoniserade formatet senast den 1 januari 2020 för blandningar som är avsedda för användning av konsumenter. Blandningar som är avsedda för yrkesmässig användning ska meddelas senast den 1 januari 2021 och blandningar för industriell användning först den 1 januari 2024. Blandningar som redan har släppts ut på marknaden måste uppfylla kraven senast vid övergångsperiodens utgång, vilket innebär att alla relevanta produkter på marknaden senast den 1 januari 2025 ska ha en UFI-kod på märkningen.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.