Mål avseende offentlig upphandling – augusti 2019

31 augusti, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under augusti 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 3492-18
Leverantör/Sökande: Intersolia Sweden AB
Upphandlande myndighet: 1. Kustbevakningen 2. Chemical Documentation cDoc AB
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Fråga om obligatoriska krav samt funktioner som endast finns i testmiljö.

 

Målnr: 4131-19
Leverantör/Sökande: Svensk Cater AB
Upphandlande myndighet: Landskrona kommun
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Vad är likvärdiga referensuppdrag?

 

Målnr: 15329-19
Leverantör/Sökande: Socionomkraft AB
Upphandlande myndighet: Region Gotland
Avgörande: Ogiltigförklara avtal
Ärende: Värdering utifrån kriterier som inte framgår av upphandlingsdokumentet.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.