Arbetsrättsmål – augusti 2019

31 augusti, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under augusti 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Mål nr A 97/18
En polis har efter säkerhetsprövning av Polismyndigheten, enligt säkerhetsskyddslagen, inte längre godkänts för säkerhetsklassat arbete och därefter sagts upp av Polismyndigheten. Arbetsdomstolen har funnit att Polismyndighetens säkerhetsbeslut i sig inte utgjort saklig grund för uppsägningen, men att de faktiska omständigheter som till del legat till grund för säkerhetsbeslutet utgjort saklig grund för uppsägningen. De faktiska omständigheterna har utgjorts av bl.a. polisens relation till en kriminellt belastad person och åtgärder polisen vidtagit för honom.

 

Mål nr A 141/18
En arbetstagare vid Migrationsverket har avskedats med påstående om att han gjort ett stort antal otillåtna slagningar i Migrationsverkets databas. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning. Även fråga om tillämpning av tvåmånadersregeln.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.