Investeringsstöd till små och medelstora företag

21 augusti, 2019

Har Ni ett litet eller medelstort företag som gjort en energikartläggning och vill ta nästa steg i energiarbetet? Då kan Ni söka stöd för att genomföra åtgärder som leder till effektivare energianvändning. Stödet går att söka fram till 15 oktober 2019.

 

Det går att söka stöd för olika typer av energieffektiviserande åtgärder, till exempel:
• uppdatering/utveckling av produktionsanläggning
• implementering av ny teknik.

 

Företag kan få upp till 50 procent i stöd av stödgrundande kostnader för en åtgärd.För att kunna söka stödet måste företaget:
Uppfylla EU:s definition för små och medelstora företag.
•  Genomfört en energikartläggning.

 

Beviljade projekt får som längst pågå till 2020-04-30.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.