Boverkets regler för vedspisar tas bort

24 september, 2019

Boverket har beslutat att reglerna för köksspisar (vedspisar) som främst är avsedda för matlagning tas bort från och med den 1 oktober 2019. Det innebär att köksspisar som eldas med ved inte längre omfattas av utsläppskraven.

 

Boverket har alltså nu beslutat att kravet för köksspisar (vedspisar) tas bort. Bakgrunden till att Boverket nu tar bort kravet är den konsekvensutredning som Boverket gjort på uppdrag av regeringen. Konsekvensutredningen visar att det endast finns ett fåtal begagnade köksspisar på marknaden och att hälsovinsterna med att reglera dessa är små. Boverket gör därför bedömningen att den administrativa kostnaden är större än nyttan med regeln.

 

När det gäller de tidigare beslutade reglerna för braskaminer, pelletseldade kaminer, spisinsatser och kökspannor löper nu övergångsperioden ut och de skärpta kraven ska tillämpas.  De nya kraven gäller från 1 oktober 2019 och gäller utsläpp av koloxid och verkningsgrad.

 

De ändrade reglerna för braskaminer, pelletseldade kaminer, spisinsatser och kökspannor finns i Boverkets byggregler (BBR).

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.