Mål avseende offentlig upphandling – september 2019

30 september, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under september 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 5355-18
Leverantör/Sökande: Arbetsskydd Express Int. AB
Upphandlande myndighet: SKL Kommentus Inköpscentral AB
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Frågan rör onormalt låga priser som lämnats (skallkrav) men där priserna inte är avtalsvillkor.

 

Målnr: 10158-18
Leverantör/Sökande: Telia Sverige AB
Upphandlande myndighet: Uppsala kommun
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Ogiltigförklarande av avtal.

 

Målnr: 3127-19
Leverantör/Sökande: iAccess Technologies Inc.
Upphandlande myndighet: Försvarets mateielverk
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Kvalificeringskrav innehållandes geografiska begränsningar, LUFS.

 

Målnr: 725-19
Leverantör/Sökande: Park Trade Europe AB
Upphandlande myndighet: 1. Transportstyrelsen, 2. Euro Parking Collection plc.
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Anbud som står i strid med annan lagstiftning.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.