Naturvårdsverket bekämpar invasiva arter

24 september, 2019

Den 1 januari 2019 fick länsstyrelserna ansvaret för att bekämpa invasiva främmande arter. Nu tar Naturvårdsverket fram ramavtal som underlättar för länsstyrelserna att anlita entreprenörer och specialister för bekämpningsarbetet.

 

För att effektivisera arbetet mot invasiva främmande arter gör Naturvårdsverket upphandlingar av nationella ramavtal som kan utnyttjas av både Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Det första uppdraget tilldelades i augusti Svenska Jägareförbundet som genom Mårdhundsprojektet ska bekämpa invasiva främmande ryggradsdjur på land. De kommer att ansvara för bekämpningen av de EU-listade arterna mårdhund, bisam, gulbukig vattensköldpadda, amerikansk kopparand, nilgås, sibirisk jordekorre och tvättbjörn, men även andra invasiva främmande ryggradsdjur som kan komma in i landet.

 

Utförare och experter för växtbekämpning kan söka uppdrag i höst
Under senare delen av hösten kommer Naturvårdsverket att gå ut med en upphandling av åtgärder mot invasiva främmande växter på land. Den gäller bekämpning av både EU-listade invasiva främmande växter som jätteloka och gul skunkalla och olistade arter som parkslide och vresros.

 

Länsstyrelsernas har det praktiska ansvaret att bekämpa
Invasiva främmande arter är ett växande problem som framför allt hotar biologisk mångfald såväl globalt som i Sverige. Sedan 2015 finns en EU-förordning över invasiva främmande arter som ålägger Sverige att hindra spridning av arter som finns upptagna på EU:s förteckning. I januari i år fick länsstyrelserna det operativa ansvaret för utrotning och hantering av EU-listade invasiva främmande arterna i landet. Naturvårdsverket har under en period övertagit ansvaret för åtgärder mot djur på land.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.