Sök bidrag för innovationer inom biocidområdet!

16 september, 2019

Från och med den 15 oktober finns möjlighet för företag och offentliga aktörer att söka finansiering från EU för innovationsprojekt inom biocidområdet. Detta sker inom ramarna för EU-kommissionens arbetsprogram under Horisont 2020, som omfattar bland annat hållbart jordbruk och skogsbruk.

 

Ansökningarna kan exempelvis handla om utveckling av nya, mindre problematiska verksamma biocidämnen eller biocidprodukter, men även utveckling av icke-kemiska alternativ till biocider.

 

Arbetsprogrammet täcker både växtskydd och biocidprodukter, men del B i programmet handlar om innovationsåtgärder för verksamma biocidämnen eller produkter som används i anläggningar relaterade till jordbruksproduktion och livsmedelskedjan, till exempel rodenticider, i syfte att ersätta problematiska biocider.

 

Programmet heter SFS-04-2019-2020. Möjligheten att ansöka öppnar den 15 oktober 2019 och sista dag för att lämna in ansökningar är den 22 januari 2020. EU-kommissionen vill understryka att endast de mest relevanta förslagen kommer att väljas för ämnet och att samarbete mellan parter rekommenderas starkt.

 

Här finner Ni mer information och ansökan.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.