Arbetsrättsmål – oktober 2019

31 oktober, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under oktober 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Mål nr B 8/19
En avdelningschef på ett bevakningsföretag har tillskansat sig egendom som tillhör arbetsgivaren, låtit arbetsgivaren stå för kostnaden för privata tjänster och utrustning samt brutit mot bolagets interna attestregler. Arbetsdomstolen har funnit att agerandet sammantaget har utgjort laga grund för avskedande.

 

Mål nr A 110/18
Tolkning av en bestämmelse i ett företagsanpassat kollektivavtal om vilodag för kabinpersonal som arbetat mer än 24 timmar under två efterföljande tjänstgöringspass.

 

Mål nr A 19/18
I samband med riksavtalsförhandlingar har en arbetstagar- och en arbetsgivarorganisation i ett justerat förhandlingsprotokoll tagit in en överenskommelse om att en viss skrivning ska intas i ett s.k. avtalstryck. Fråga om parternas överenskommelse har utgjort ett kollektivavtal och om arbetsgivarorganisationen i så fall har brutit mot kollektivavtalet genom att offentliggöra ett avtalstryck med en viss utformning.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.