Bristande riskbedömning – vibrationer

17 oktober, 2019

En övertro på användarens kunskap, avsaknad av erfarenhet och bristande riskbedömning. Det är några av de faktorer som orsakar arbetsolyckor med handhållna maskiner, enligt de djupstudier som Arbetsmiljöverket gjort.

 

I de fall som varit föremål för djupstudierna, som är ett slags närmare fallstudier, finns bland annat exempel på en motorkap vars sågklinga skurit genom både bröstkorg och ansikte på användaren. Andra fall är exempelvis en spik som går igenom tumme och pekfinger på en lärling när en spikpistol avfyrats av misstag och en mekaniker som skadat sig på en vinkelslip vid arbete i en smörjgrop.

 

Olyckor med handhållna maskiner orsakar inte heller bara fysiska besvär för den som drabbas, de kan också bli dyra för samhället. Bara de senaste åren har det i snitt skett ett hundratal arbetsolyckor i månaden med sjukfrånvaro som följd.

 

Resultatet vässar inspektioner
Nu ska djupstudierna om arbetsolyckor vid användning av handhållna maskiner användas som underlag för prioriteringar vid Arbetsmiljöverkets framtida inspektioner. Genom att sprida kunskap om vilka varningstecknen är och ställa relevanta frågor vid inspektioner kan Arbetsmiljöverket bidra till att arbetsolyckorna inom kategorin blir färre.

 

Arbetsgivaren har ansvaret, men alla kan anmäla
I första hand är det arbetsgivaren som ansvarar för att anställda kan utföra sitt arbete utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personen som använder handhållna maskiner ska ha:
• kunskap om hur maskinen ska användas
• dokumenterad erfarenhet, samt
• möjlighet att göra en ordentlig riskbedömning före användning.

 

Anmälan om bristfällig utrustning och/eller farlig användning av den görs via vår sida för anmälning av farlig produkt. Anmälan kan göras anonymt.

 

Här kan Ni anmäla farliga eller bristfälliga produkter.

Här finner Ni Arbetsmiljöverkets analys.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.