Dags att mäta radon på arbetsplatsen

10 oktober, 2019
Nu är det dags att mäta exponeringen av radon på din arbetsplats. Målet är att minska risken för lungcancer.

 

Arbetsgivare är skyldiga att mäta och åtgärda för höga radonhalter på arbetet. Under perioden oktober till och med april är det mätperiod och mätningen bör pågå under minst två månader.

 

Radon är en radioaktiv gas och långvarig exponering ökar risken för lungcancer. Den som arbetar under jord, till exempel i en gruva eller i ett bergrum, har störst risk att utsättas för radon. Det är också högre risk i de delar av landet där det finns en hög halt av radium i marken.

 

Arbetsmiljöverket har det grundläggande tillsynsansvaret för radon på de arbetsplatser där mätningar inte har gjorts. Gränsvärden för radonexponering ges också ut av oss. Om en arbetsgivare inte får ner radonhalten under gränsvärdet ska det anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten, som då tar över tillsynsansvaret.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.