Fler fotgängare skadas när vintertiden börjar

25 oktober, 2019

När vi ställer om klockan till vintertid ökar olyckorna bland gående. Under november och december nästan tredubblas antalet påkörda och skadade fotgängare under timmarna mellan klockan 16-18 jämfört med övriga månader.

 

Transportstyrelsen har studerat sommar- och vintertidens betydelse för gåendes trafiksäkerhet genom att analysera olycksstatistik från Strada, myndighetens informationssystem för skador och olyckor inom vägtrafiken. Rapporten beskriver hur många fotgängare som dödats eller blivit påkörda under fem år utifrån månad och tid på dygnet.

 

Under 2013 – 2017 skadades 7 753 gående i påkörningsolyckor, vilket betyder att i genomsnitt skadas 650 fotgängare varje månad. Men under november och december ökar olyckorna bland gående, till drygt 880 personer. Nästan var fjärde olycka har skett under november och december.

 

När statistiken delas in i tvåtimmarsintervaller blir det också tydligt när olyckorna inträffar. Ökningen mellan klockan 16-18 är anmärkningsvärd.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.