Mål avseende offentlig upphandling – oktober 2019

31 oktober, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under oktober 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 2197-19
Leverantör/Sökande: Gateeas Security AB
Upphandlande myndighet: Region Stockholm
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Offererade produkter uppfyller inte skallkraven i upphandlingen.

 

Målnr: 10204-18
Leverantör/Sökande: Dustin Sverige AB
Upphandlande myndighet: 1. Kammarkollegiet, 2. Advania Sverige AB
Avgörande: Ogiltigförklara avtal
Ärende: Otillåtet leverantörsbyte efter det att tilldelning skett.

 

Målnr: 5613-19
Leverantör/Sökande: Svevia AB
Upphandlande myndighet: Vallentuna kommun
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Utvärderingsmodell som strider mot principerna om transparens och likabehandling.

 

Målnr: 2670-19
Leverantör/Sökande: Kvalitetsflytt i Sverige AB
Upphandlande myndighet: 1. Borås Stad, Upphandlingsenheten, 2. Ulricehamns kommun, 3. Tranemo kommun
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Upphandlande myndighet har underlåtit att ge leverantören tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över de omständigheter som enligt myndigheten utgör skäl för uteslutning.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.