Naturvårdsverket förenklar reglerna kring förpackningar och returpapper

9 oktober, 2019

Nu finns en förenklad vägledning till stöd för kommuner och insamlingsföretag i de pågående samtalen om bland annat bostadsnära insamling.

 

Att tänka på
Det ska bli enklare för invånare att källsortera förpackningar och returpapper. 2021 ska 60 procent av hushållen i Sverige ha bostadsnära insamling. Naturvårdsverket vägledning beskriver vem som ansvarar för olika delar i genomförandet, vad kommuner och företag bör tänka på inför samråd, samt hur samråden ska gå till.

 

Ämnen att samtala om
Kommuner, fastighetsägare och insamlingsföretag behöver prata om vilket system som ska tillämpas och var sorteringskärlen ska placeras. Kommunerna kan behöva upplåta mark och börja planera för detaljplaneändringar. Även frågor om miljö- och hälsa samt trafikplanering berörs.

 

Den bostadsnära insamlingen av förpackningar och returpapper är ett steg för att samla in mer material som sätts på marknaden. Insamlingen kan bland annat behöva samordnas med insamling av matavfall och ett eventuellt kommande lagkrav på insamling av textilavfall.

 

Vad gäller
• Från 2021 ska insamlingen av förpackningar och returpapper skötas av tillståndspliktiga insamlingssystem (TIS).
• Från 2021 ska kommuner informera hushåll om skyldigheten att källsortera.
• Invånare och verksamheter har ansvar att sortera sitt avfall och lämna allt som går till återvinning.
• Kommunen ansvarar för tillsynen på insamlingsplatser och hur företag hanterar sitt avfall lokalt.
• Insamlingssystemen, kommuner, fastighetsägare och företag ska samråda med varandra kring hur insamlingen ska gå till.
• Insamlingssystemen, kommuner och fastighetsägare har ansvar att informera till invånare och verksamheter om förordningarna.
• Naturvårdsverket har tillsyn över producentansvaret samt ansvarar för tillsynsvägledningen till kommunerna.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.