Ny film – Våtmarker, naturens eget reningsverk

3 oktober, 2019

Alla kan bidra till rikare natur, se vår nya, korta, pedagogiska film om våtmarkernas betydelse för vår gröna infrastruktur.

 

Filmen illustrerar våtmarkernas viktiga funktioner i landskapet, både för klimatet och för bevarandet av biologisk mångfald, när våtmarkerna minskar i antal får det konsekvenser för hela ekosystemet. Våtmarkerna utgör en av de artrikaste livsmiljöerna i Sverige. Cirka 800 rödlistade arter är beroende av våtmarker och riskerar att försvinna om våtmarkerna blir färre.

 

På grund av förändrad mark- och vattenanvändning har artrika våtmarker i Sverige minskat, de är för få och alltför utspridda för att många våtmarksarter på sikt ska överleva. Det är därför angeläget att bevara, restaurera och skapa nya våtmarker. När antalet våtmarker minskar påverkas också klimatet eftersom våtmarkerna har en förmåga att lagra kol i form av torv, vilket bidrar till att koldioxiden stannar i marken.

 

Filmen visar också att våtmarkerna fungerar som naturens reningsverk eftersom de filtrerar regnvatten som i slutändan blir vårt dricksvatten.

 

Bidrar till biologisk mångfald och bevarande av många arter
Idag finns det främst många bevarade våtmarker i Norrlands inland och på västra delen av sydsvenska höglandet men det pågår flera insatser för att bevara, restaurera och skapa våtmarker.

 

Här finner Ni filmen.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.