Ny webbutbildning om totalförsvaret

22 oktober, 2019

MSB lanserar en ny grundläggande webbutbildning i syfte att öka medvetenheten och kunskapsnivån om totalförsvaret. Samtidigt släpps en trailer för att marknadsföra webbutbildningen, med budskapet: ”Sverige är värt att försvara – lär dig mer om totalförsvaret”.

 

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde de senaste åren har planeringen för att kunna hantera situationer med höjd beredskap återupptagits. Kunskap och förståelse om totalförsvaret är en förutsättning för konkret planläggning.

 

Gemensamt ansvar
MSB har i samverkan med Försvarsmakten tagit fram en grundläggande webbutbildning om totalförsvaret. Webbutbildningen finns publicerad på msb.se och vänder sig till medarbetare inom organisationer med uppgifter inom totalförsvarsplaneringen men kan också genomföras av alla som är intresserade.

 

Utbildningen tar ca 45-60 minuter att göra och Ni finner utbildningen här.

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.