Reviderade föreskrifter om transport av farligt gods

23 oktober, 2019

Från den 1 januari 2020 gäller ändrade föreskrifter om transport av farligt gods. Föreskrifterna innehåller mindre ändringar till ADR-S 2019 och RID-S 2019.

 

Den 1 januari 2020 träder följande föreskrifter i kraft:
• Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:5 om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2019), och
• Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:6) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2019).

 

Ändringsföreskrifterna innehåller ändringar och rättelser till bestämmelserna i ADR-S respektive RID-S. I konsekvensutredningen redovisas bakgrunden till ändringarna.

 

Här finner Ni ändringsföreskrifterna till ADR-S.

Här finner Ni ändringsföreskrifterna till RID-S.

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.