Skärpta villkor för växtskyddsmedlet Confidor

14 oktober, 2019

Kemikalieinspektionen ändrar villkoren för att få använda växtskyddsmedlet Confidor WG 70. Beslutet innebär att produkten bara får användas i sådana växthus som uppfyller EU:s definition av fasta växthus. Confidor WG 70 innehåller ämnet imidakloprid som inte får läcka ut i miljön.

 

I våras kom en rapport från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som visade att imidakloprid, som tillhör ämnesgruppen neonikotinoider, kan läcka ut från växthus. Mot bakgrund av rapporten bedömde Kemikalieinspektionen att det fanns anledning att se över godkännandet för växtskyddsmedlet Confidor.

 

I dag är Confidor det enda godkända växtskyddsmedlet med imidakloprid i Sverige. Produkten får enbart användas i växthus mot insektsangrepp i odlingar av tomater, gurkor och paprikor. Hittills har växthusen inte behövt uppfylla definitionen EU:s definition av fasta växthus, men detta ändrar nu Kemikalieinspektionen.

 

Kemikalieinspektionens beslut innebär att Confidor inte längre får säljas med de tidigare användningsvillkoren. Confidor får dock fortsatt användas, lagras och bortskaffas med de tidigare villkoren under en utfasningsperiod på tre månader.

 

Här finner Ni beslutet.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.