Skydda hjärnan från kemiska risker på jobbet

21 oktober, 2019

Farliga ämnen på jobbet kan påverka hjärnans funktioner som minne eller förmåga till planering. Därför är det viktigt att fortsätta förebygga kända kemiska risker, men även se över de nya risker som kan uppstå när arbetslivet förändras. Det visar en ny kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket.

 

På senare år har risken att exponeras för kända neurotoxiska ämnen (skadliga för nervsystemet) som bly, lösningsmedel eller mangan i svenskt arbetsliv minskat. Men det finns anledning att var fortsatt uppmärksam på riskerna, visar en ny kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket som presenteras i dag. Kemiska ämnen på arbetsplatser kan vid tillräckligt höga nivåer påverka hjärnans kognitiva funktioner. Det kan handla om förmåga till planering och organisation, uppmärksamhet, reaktionsförmåga, snabbhet i informationsbearbetning och språkliga funktioner.

 

Rapporten sammanställer forskning om sju kända neurotoxiska ämnen som finns på svenska arbetsplatser och dess effekter på hjärnan. Hit hör bland annat bly, lösningsmedel, aluminium, oorganiskt kvicksilver och mangan. Forskningen visar att det inte är farligt att utsättas för de mängder som kan förväntas vid normala arbetsförhållanden, om gränsvärden och instruktioner följs. Men hög, kortvarig exponering eller längre, upprepad exponering även vid relativt låga nivåer kan leda till påverkan av hjärnans funktioner.

 

Kända neurotoxiska ämnen förekommer i många olika branscher och det finns gränsvärden och regler för hur de ska hanteras för att minska riskerna. Forskarna pekar på vikten av att förebygga de nya risker som kan uppstå. Ett exempel är återvinningen av elektriska produkter och batterier, där flera yrkesgrupper riskerar att komma i kontakt med kända farliga ämnen i nya sammanhang.

 

Identifiera och riskbedöm kemiska riskkällor
Arbetsmiljöverket genomför också en riktad inspektionsinsats mot kemiska risker på 1 800 arbetsplatser i höst, som ett led i en EU-kampanj.

 

Enligt AFS 2014:43 §§ 4 och 6 måste alla företag identifiera och riskbedöma de kemiska riskkällor som kan uppstå i verksamheten, detta kan t.ex. vara tryckluft, svetsrök, slipdamm, avgaser, heta ytor, skärvätskedimma etc. Kontakta Altea om Ni behöver hjälpt med detta.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.