Sök bidrag för att ladda bilen!

22 oktober, 2019

Stöd till laddstationer är en av flera åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Ladda bilen-stödet ingår i en strategi för att skapa en bredare nationell laddinfrastruktur för el- och elhybridbilar, med målet att enklare kunna ladda sitt fordon.

 

Ladda bilen är ett särskilt investeringsstöd som riktar sig till organisationer, företag, kommuner, stiftelser, samfälligheter och föreningar som vill installera laddningsstationer för laddbara bilar som ska användas av dem själva. Det gäller till exempel laddningsstationer som installeras för en bostadsrättsförenings medlemmar, på ett företags personalparkering, för företagsfordon eller för privatpersoner som vill sätta upp laddningsstationer vid bostaden.

 

Tidigare ingick denna typ av laddinfrastrukturstöd i Klimatklivet. I syfte att förenkla har regeringen beslutat om särskilda regler för dessa. Bestämmelserna gäller enligt en ny förordning (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon . För den som vill söka stöd till publik laddningsstation, det vill säga de som är tillgängliga för allmänheten, finns stöd att söka hos Klimatklivet.

 

Här finner Ni söka stödet.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.