Få ansöker om förebyggande sjukpenning

20 november, 2019

Antalet mottagare av förebyggande sjukpenning har ökat över tid trots en liten minskning de senaste åren det visar en ny kort analys från Försäkringskassan. Men fortfarande är det relativt få personer som ansöker om och får ersättningen.

 

Förebyggande sjukpenning riktar sig till personer som behöver avstå arbete för att genomgå en medicinsk behandling eller rehabilitering med syfte att förebygga sjukdom eller förkorta sjukdomstid. Exempel på behandlingar kan vara sjukgymnastik, psykologsamtal men även rehabilitering för personer som lever med långvarig smärta eller synnedsättning.

 

Försäkringskassans nya korta analys om förebyggande sjukpenning visar att antalet personer som får ersättningen har ökat procentuellt mycket över tid med undantag för de senaste åren, men jämfört med sjukpenning vid sjukskrivning är det relativt få som får förebyggande sjukpenning.

 

År 2018 var det 12 100 personer som fick sjukpenning i förebyggande syfte, vilket kan jämföras med de drygt 600 000 personer som fick sjukpenning. Det innebär att förebyggande sjukpenning endast omfattar två procent av de som får sjukpenning.

 

En majoritet av de personer som får förebyggande sjukpenning är kvinnor, och en stor andel är i övre medelåldern.

 

Fakta om förebyggande sjukpenning:
• Som villkor för att sjukpenning i förebyggande syfte ska beviljas gäller att den medicinska behandlingen eller medicinska rehabiliteringen har ordinerats av läkare och ingår i en av Försäkringskassan godkänd plan, samt att den försäkrade behöver avstå från arbete under minst en fjärdedel av sin arbetstid per dag för att kunna delta i den ordinerade åtgärden.
• Personer som får sjukpenning i förebyggande syfte slipper i normalfallet karens. Arbetsgivaren behöver heller inte stå för någon sjuklön utan ersättningen betalas från Försäkringskassan från första dagen.

 

Här finner Ni rapporten.

Här kan Ni ansöka om förebyggande sjukpenning.

 

Informationen kommer från Försäkringskassan.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.