Fler omfattas av krav på medicinska kontroller

1 november, 2019

Den första november börjar nya uppdaterade regler att gälla för medicinska kontroller i arbetslivet. Nytt är att arbetstagare med handintensivt arbete, till exempel slaktare, maskinoperatörer och lokalvårdare, kommer att omfattas av krav på regelbundna medicinska kontroller för att bedöma belastningsbesvär. Idag publiceras vägledningar om hur man använder föreskrifterna till exempel när och hur medicinska kontroller ska göras.

 

Medicinska kontroller är medicinska undersökningar av arbetstagare, som är inriktade på möjliga hälsoeffekter av en särskild faktor i arbetsmiljön. Det kan handla om undersökning av ihållande handledsrörelser som kan leda till belastningsskador, eller mätningar av hälsofarliga ämnen i kroppen (exempelvis bly). I den medicinska kontrollen kan ingå kroppsundersökningar, provtagningar, samtal och frågeformulär. Den medicinska kontrollen är avsedd att vara ett stöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

 

De nya föreskrifterna följer EU:s direktiv
Anledningen till att reglerna omarbetats är att delar av de nu gällande föreskrifterna har upplevts som otydliga och svåra att tillägna sig samt att nya EU direktiv har tillkommit.

 

Nytt är att medicinska kontroller införs för handintensivt arbete, det vill säga arbete under minst fyra timmar per dag med snabba handledsrörelser som kräver kraft. Ett långvarigt handintensivt arbete kan öka risken för belastningsskador i händer, armbågar och nacke. En annan nyhet är att de som arbetar med kvicksilver ska genomgå medicinska kontroller.

 

Arbetsmiljöverket fattade beslut om de omarbetade reglerna för medicinska kontroller den 9 april i år. Föreskrifterna träder i kraft den 1 november 2019. Kravet på medicinska kontroller för handintensivt arbete börjar gälla den 1 november 2021.

 

Fler förändringar   
• Arbetstagare som hanterar kvicksilver kommer att omfattas av medicinska kontroller, och provtagning avseende kvicksilverhalten i blodet. Arbetsgivare måste kunna visa upp ett tjänstbarhetsintyg för arbetstagare som sysselsätts i arbete där kvicksilver förekommer.
• Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen förtydligas.
• Reglerna inkluderar numera även ensamföretagare som i sitt arbete exponeras för olika ämnen.
• Reglerna för medicinska kontroller ändras vid nattarbete.
• Reglerna förändras även för arbetstagare som i sitt arbete klättrar mer än 13 meter och där det finns en risk att falla fritt eller okontrollerat, exempelvis arbetstagare som klättrar på stolpar, stegar eller i träd.
• Krav på medicinska kontroller försvinner för arbetstagare som arbetar med esterplast och för arbetstagare som utsätts för helkroppsvibrationer över insatsvärdet. Även krav på att rapportera vissa uppgifter till Arbetsmiljöverket har tagits bort.

 

Här finner Ni de nya föreskrifterna om medicinska kontroller, AFS 2019:3.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.