Förändrad trängselskatt i Stockholm från och med den 1 januari 2020

28 november, 2019

Trängselskatten utökas för att förbättra framkomligheten i Stockholm. Riksdagen tog beslutet under 2018 efter förhandling med regionala parter, såsom berörda kommuner och Region Stockholm.

 

Stockholms län växer med 35 000–40 000 invånare varje år, vilket också innebär fler resenärer och längre köer. Trängselskatten är till för vi ska kunna utnyttja vägnätet effektivt – den ser till att trafikvolymerna inte överstiger vägnätets kapacitet.

 

Förändringen innebär en utökning i tid, höjning av vissa belopp samt en uppdelning i hög- och lågsäsong:
• Skatteperioden tidigareläggs med en halvtimme på morgonen, det vill säga att trängselskatt även tas ut på morgonen klockan 6.00–6.29.
• Trängselskatt tas också ut de fem första vardagarna i juli samt dag före vissa helgdagar.
• Trängselskatten delas in i hög- och lågsäsong, med högre belopp för rusningstimmarna på morgnar och eftermiddagar under högsäsong.
• Den sammanlagda skatten per dygn och bil blir högst 135 kronor under högsäsong.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.