Mål avseende offentlig upphandling – november 2019

30 november, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under november 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 3397-19
Leverantör/Sökande: GDL Transport AB
Upphandlande myndighet: Jönköpings kommun, Upphandlingsenheten
Avgörande: Återförvisning till lägre instans
Ärende: Beräknande av avtalsspärr och söndagsregeln.

 

Målnr: 4779-19
Leverantör/Sökande: Omnitor AB
Upphandlande myndighet: Region Skåne
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Ska upphandlande myndighet förkasta anbud för att anbudsgivarna ägs av samma person? När föreligger ett kontrollförhållande?

 

Målnr: 2819-19
Leverantör/Sökande: Skadeteknik i Sverige AB
Upphandlande myndighet: Örebrobostäder AB
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Onormalt låga priser och begäran om förklaring.

 

Målnr: 3300-19
Leverantör/Sökande: Azzcon Group i Sverige AB
Upphandlande myndighet: 1. Nyköpings kommun, 2. Prendo AB
Avgörande: Avvisning
Ärende: Kan upphandlande myndighet använda rabattsats som utvärderingskriterie?

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.