Många brister i hanteringen av farliga ämnen på jobbet

6 november, 2019

Åtta av tio arbetsplatser som inspekterats har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner av kemiska risker på nära 3 600 arbetsplatser, som är en del av en gemensam EU-insats. Varje år orsakar avgaser, damm, kemikalier och andra kemiska risker på jobbet olyckor, sjukdomar och dödsfall.

 

Kemiska arbetsmiljörisker finns på de flesta arbeten och kan orsaka allt från akuta frätskador till allergier och livshotande sjukdomar som cancer. Arbetsgivaren är skyldig att ha kontroll på de kemiska riskerna, göra en riskbedömning, dokumentera och informera sina anställda om hur till exempel kemikalier eller svetsrök ska hanteras på ett säkert sätt.

 

Totalt har Arbetsmiljöverket inspekterat nära 3 600 arbetsplatser under två års tid, varav hälften i höst. När insatsen summeras har närmare 2 900 arbetsplatser, åtta av tio som inspekterats, fått krav på att åtgärda en eller flera brister kopplat till kemikalier.

 

Vid inspektionerna har Arbetsmiljöverket också sett att arbetsgivare inte tänker på att det finns specialregler för vissa ämnen.  Det kan gälla allt från nagellim som är allergiframkallande till rök från svetsning som i vissa fall är cancerframkallande.

 

I den här inspektionsinsatsen har Arbetsmiljöverket varit ute på arbetsplatser inom flera olika branscher runt om i landet, bland annat hotell och restaurang, städ och saneringsfirmor, skolor, hälso- och sjukvård, golv- och väggbeläggningsarbetare, tillverkning, bilverkstäder, avfallshantering och jord- och skogsbruk.

 

Insatsen är en del av en EU-kampanj mot farliga ämnen på arbetsplatserna. Arbetsmiljöverket följer upp de brister som hittats vid inspektionerna.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.