Naturvårdsverket kontrollerar utsläppshandeln för flyget

4 november, 2019

Nu är det klart att det blir Naturvårdsverket som ska säkerställa att flygbolagen i Sverige följer regelverket inom den internationella utsläppshandeln för flyget (CORSIA).

 

CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) är ett marknadsbaserat styrmedel som är till för att klimatkompensera för flygets ökade klimatpåverkan. Systemet är beslutat inom FN. I CORSIA ingår utsläpp från det internationella flyget.

 

Naturvårdsverket är behörig myndighet för flyget inom EU:s utsläppshandelssystem och får samma roll för CORSIA genom regeringens förordning som träder i kraft 1 januari 2020. Rollen innebär framför allt att Naturvårdsverket ska se till att flygbolagen följer reglerna för övervakning och rapportering av utsläpp från den internationella flygtrafik som omfattas av CORSIA.

 

CORSIA innebär i praktiken att flygbolagen måste kompensera för utsläpp som överstiger 2020 års nivåer, och detta genom att köpa utsläppskrediter från andra sektorer. För de som omfattas är det obligatoriskt att delta från och med år 2027, efter två frivilliga infasningsperioder mellan år 2021 och 2026. Flyget inom EU ska vara nere på noll-utsläpp 2057, men det globala systemet för flyget har inga sådana krav.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.