Ny app ger information om farliga kemikalier

27 november, 2019

Sveriges Konsumenter har lanserat en ny app – Kemikalieappen. Med appen blir det enklare att få veta om varor innehåller farliga kemikalier. Appen har tagits fram i samarbete mellan myndigheter och organisationer i 13 EU-länder, med Sveriges Konsumenter och Kemikalieinspektionen som svenska deltagare.

 

Varje dag utsätts vi i vår vardag för farliga kemikalier som bland annat kommer från prylarna vi köper. Det handlar bland annat om ämnen som kan öka risken för sjukdomar som cancer, beteendestörningar eller påverka vår förmåga att få barn.

 

Enligt EU:s kemikalielagstiftning Reach har konsumenter rätt att få veta om en vara innehåller särskilt farliga ämnen om man frågar företaget som säljer eller tillverkar varan. I dag är det få som utnyttjar den möjligheten, men med Kemikalieappen kan konsumenter skanna streckkoden på varan och direkt ställa en fråga till företaget om kemikalieinnehållet. Företaget måste svara inom 45 dagar om varan innehåller något av de drygt 200 särskilt farliga ämnen som är listade på EU:s kandidatförteckning.

 

Företag som vill informera om kemikalieinnehållet i sina varor kan lägga in information om särskilt farliga ämnen i varor i en databas som är kopplad till appen. Om företagen lägger in information i databasen kan konsumenter omedelbart få svar i appen om varorna innehåller särskilt farliga ämnen.

 

Kemikalieappen finns från och med nu tillgänglig för Android- och iOS- telefoner. Appen är en del av EU-projektet AskREACH som finansieras av EU:s miljöprogram Life.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.