Vad gör Transportstyrelsen egentligen för yrkestrafiken?

4 november, 2019

Vad gör Transportstyrelsen egentligen för yrkestrafiken?Transportstyrelsen har nu publicerat sin årsrapport för 2018. I rapporten redovisas slutsatser och erfarenheter från de kontroller som gjorts inom yrkestrafikområdet.

 

En av Transportstyrelsens huvuduppgifter är att pröva tillstånd och följa upp med kontroller inom transportområdet. Att regler och krav följs är avgörande för att skapa en fungerande marknad med rättvisa villkor och fungerande konkurrens.

 

Årsrapporten redogör för utvecklingen inom yrkestrafiken vad gäller regler och regelförändringar samt beskriver Transportstyrelsens arbete kring dessa frågor vad gäller tillstånd och tillsyn.

 

Här finner Ni årsrapporten.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.