Vätskor till e-cigaretter saknar ofta rätt märkning

5 november, 2019

Kemikalieinspektionen har kontrollerat hur vätskor till e-cigaretter är förpackade och märkta. Granskningen visar att fyra av fem företag sålde vätskor med nikotin med bristande märkning.

 

I tillsynsprojektet har Kemikalieinspektionen kontrollerat om produkter med vätskor till e-cigaretter har rätt faromärkning och om förpackningen är korrekt. Myndigheten kontrollerade även om företag som sålde produkterna hade rätt faroinformation i sin webbshop. Det är första gången i Sverige som denna typ av produkter granskas. Tillsynen gällde främst vätskor som innehåller nikotin.

 

Företagen hade låg kännedom om kemikaliereglerna
I tillsynsprojektet kontrollerades 19 företag, varav 15 företag (79 procent) sålde vätskor med bristande märkning enligt CLP-lagstiftningen. Detta är en europeisk lagstiftning som måste följas i alla EU-länder och som bland annat innehåller regler om hur man ska klassificera, märka och förpacka kemiska produkter.

 

Exempel på brister i märkningen av e-cigarettvätskorna var att:
• Märkning saknades helt
• Märkning var inte på svenska
• Faroangivelser saknades i märkningen på inner- och/eller ytterförpackning
• Produkter hade inte rätt varningssymbol eller faro- och skyddsangivelser

 

Kemikalieinspektionen har begärt att företagen rättar till brister som upptäckts vid inspektionerna. Myndigheten kan även komma att anmäla vissa av företagen till åklagare för misstänkta miljöbrott.

 

Under inspektionerna framgick det att företagarna inte alltid kände till kemikaliereglerna och sitt ansvar att följa dem. Det kan bero på att det relativt nyligen framgick att vätskor till e-cigaretter omfattas av de allmänna kemikaliereglerna.

 

Tips för säker hantering av e-cigarettvätskor
•  Det är viktigt att e-cigarettvätskor hanteras så säkert som möjligt. Var försiktig så att det inte kommer stänk på huden eller i ögonen.
•  Förvara vätskor och e-cigaretter så att barn inte kan komma åt dem. Se till att korken är ordentligt fastskruvad.
•  Tänk extra noga på säker hantering och förvaring om du blandar egna vätskor och häller över vätskorna i andra behållare.

 

Vad är e-cigaretter?
En elektronisk cigarett (e-cigarett) består av ett munstycke, en vätskebehållare samt en förbrännare som skapar värme med hjälp av ett batteri. Påfyllningsvätskan innehåller ofta nikotin. Ofta tillsätts olika smaker som kan påminna om godis och locka barn att smaka på vätskan. Påfyllningsvätska med tillsatta smaker lanseras ofta som e-juice. Vätskorna säljs ofta i små flaskor och det har hänt att flaskorna förväxlas med exempelvis ögondroppar, vilket lett till förgiftningstillbud.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.