Beslut om jakt efter invasiva främmande arter

19 december, 2019

Naturvårdsverket har beslutat om jakt efter ett flertal invasiva främmande djurarter. Anledningen är att arterna utgör betydande skaderisker för inhemsk flora och fauna. Det är därför mycket angeläget att motverka att dessa etableras i landet.

 

Enligt en EU förordning ska Sverige vidta snabba och effektiva åtgärder för att bekämpa djur som är upptagna på förordningens förteckning över invasiva främmande arter.

 

De djurarter tillståndet gäller för är:
• mårdhund
• tvättbjörn
• bisam
• sibirisk jordekorre
• rödmagad trädekorre
• östlig gråekorre
• östlig rävekorre
• näsbjörn
• sumpbäver
• guldfläckig mangust
• röd muntjak
• nilgås
• amerikansk kopparand
• huskråka
• helig ibis
• brun majna

 

Tillståndet för jakt gäller för särskilt utsedda jägare från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2021 och tillståndet gäller i hela landet.

 

Eftersom jakt över ett större område kan komma att ske, har Naturvårdsverket beslutat att jakten kan komma att bedrivas på annans jaktområde.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.