Blygsam minskning av Sveriges klimatpåverkande utsläpp

12 december, 2019

Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade med knappt två procent år 2018 visar ny statistik från Naturvårdsverket. Minskningen syns i alla sektorer förutom el och fjärrvärme vars utsläpp ökade.

 

Naturvårdsverket publicerar idag officiell statistik om utsläpp och upptag av växthusgaser inom Sveriges gränser för 2018. Den nya statistiken visar att utsläppen år 2018 var knappt 52 miljoner ton, vilket motsvarar en minskning om 27 procent jämfört med 1990. Sveriges långsiktiga klimatmål är att utsläppen ska nå netto-noll senast år 2045.

 

På vägen till det långsiktiga klimatmålet finns det etappmål för 2020, 2030 och 2040 inom den så kallade icke-handlande sektorn (utsläpp utanför EU:s system för handel med utsläppsrätter). Utsläppen inom den icke-handlande sektorn uppgick till drygt 31 miljoner ton 2018. Det innebär en minskning om 3,5 procent jämfört med 2017.

 

Inrikes transporter och industrin är två av de stora utmaningarna
Inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Därför har transporternas utsläpp stor betydelse för hur vi når klimatmålen. Den nya statistiken visar att utsläppen från inrikes transporter minskade med drygt två procent jämfört med 2017.

 

Minskningen beror främst på en fortsatt övergång till biodrivmedel och effektivare bilar. Utsläppsnivån för inrikes transporter motsvarar en minskning om 20 procent jämfört med 2010, vilket kan jämföras med målet att utsläppen ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Transporternas utsläpp är extra angelägna att fokusera på i närtid.

 

Industrin står också för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och i den sektorn kommer det att krävas en omfattande omställning för att det långsiktiga klimatmålet ska nås.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.