Boverket har upptäckt fel i vissa energideklarationer

4 december, 2019

Boverket har upptäckt ett fel i beräkningsmodellen för energideklarationer. Det inträffade innebär att det finns byggnadsägare som har fått fel energiklassning i sin deklaration. Alla berörda byggnadsägare har fått brev som förklarar hur de ska agera för att få rätt klassning. Även energiexperter, som tar fram energideklarationer på uppdrag av en byggnadsägare, har fått information via e-post.

 

Felet finns i vissa deklarationer som upprättades första halvåret 2019. Sedan 3 juli 2019 är felet åtgärdat. Det gäller cirka 270 energideklarationer som har fått fel klassning. Det finns ytterligare cirka 1 800 deklarationer som har fått fel i sin beräkning men rätt klassning. Totalt rör det sig om cirka 2 procent av de energideklarationer som togs fram under denna period som har ett beräkningsfel.

 

Varför har det blivit fel?
Vid införandet av ändrade regler avseende beräkningen av en byggnads energianvändning den 1 januari 2019 blev beräkningsmodellen för uträkning felaktig. Förändringen i energideklarationsregistret var omfattande när den skulle införas 1 januari 2019. Trots kvalitetskontroller upptäcktes inte felet under införandet. Det har genomförts ett utredningsarbete och testning efter rättningen i energideklarationsregistret.

 

Vad är en energideklaration?
Energideklarationen är ett dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus. Energideklarationen är till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Energideklarationen kan då användas för att jämföra olika hus med varandra. Den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration. Det ska även finnas energideklarationer för byggnader som ofta besöks av allmänheten.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.