Datainspektionen utfärdar sanktionsavgift

16 december, 2019

Datainspektionen har efter tillsyn beslutat att sajten Mrkoll, som publicerar uppgifter om alla svenskar över 16 år, ska betala en sanktionsavgift på 35 000 euro för brott mot kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen. Orsaken är att sajten bedrivit kreditupplysningsverksamhet på ett sätt som inte är lagligt.

 

Datainspektionen har utfärdat en sanktionsavgift mot företaget Nusvar som driver sajten Mrkoll som masspublicerar uppgifter om alla svenskar som är 16 år eller äldre. Databasen omfattar personuppgifter om drygt 8 miljoner personer. Sanktionsavgiften uppgår till 35 000 euro.

 

Sajten ifråga har ett så kallat frivilligt utgivningsbevis vilket ger den ett grundlagsskydd som normalt innebär att dataskyddsförordningen, GDPR, i stora delar inte gäller för verksamheten.

 

Sajten har dock publicerat uppgifter om att personer saknar betalningsanmärkningar. Uppgifter om betalningsanmärkningar räknas som kreditupplysningar. Det gör att sajten måste följa reglerna i kreditupplysningslagen och därmed även regler som följer av GDPR. Sajten har också publicerat uppgifter om att personer har begått lagöverträdelser. Sådana uppgifter innehåller GDPR särskilda regler om och får inte publiceras i kreditupplysningsverksamhet utan att Datainspektionen medgett det, vilket myndigheten inte har gjort för sajten ifråga.

 

Beslutet avser publicering av uppgifter under perioden december 2018–april 2019. Sedan i april i år publicerar sajten inte längre uppgifter om betalningsanmärkningar. Datainspektionens beslut kommer därför inte att påverka hur sajten lämnar ut personuppgifter idag. Datainspektionen har sedan maj 2018 tagit emot drygt 750 klagomål som rör sajter med utgivningsbevis.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Datainspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.