EU stoppar användning av klorpyrifos

9 december, 2019

En majoritet av EU:s medlemsländer har röstat ja till EU-kommissionens förslag om att inte förnya godkännandet för ämnet klorpyrifos i växtskyddsmedel. Resultatet av omröstningen innebär att växtskyddsmedel med klorpyrifos inte får säljas eller användas i EU från och med våren 2020.

 

Klorpyrifos är ett verksamt ämne i växtskyddsmedel som används för att bekämpa insekter i många olika grödor, bland annat citrusfrukter. Det finns i dag godkända växtskyddsmedel med klorpyrifos i flera EU-länder, dock inte i Sverige. Det nuvarande EU-godkännandet för klorpyrifos löper ut i början av 2020.

 

Vid en omprövning av godkännandet för klorpyrifos har experter från EU-länderna och den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, kommit fram till att det finns hälsorisker med ämnet, bland annat risk för skador på nervsystemet. Efsa har dragit slutsatsen att kraven i lagstiftningen för att godkänna ämnet inte är uppfyllda och EU-kommissionen har därför föreslagit att godkännandet inte ska förnyas.

 

En kvalificerad majoritet av medlemsländerna har nu röstat ja till EU-kommissionens förslag om att inte förnya godkännandet för klorpyrifos. En kvalificerad majoritet röstade också för att inte förnya godkännandet för det liknande ämnet klorpyrifosmetyl. Omröstningarna skedde den 6 december i EU-kommissionens ständiga kommitté för växter, djur, livsmedel och foder.

 

Tre månader efter att beslutet publicerats kommer växtskyddsmedel med klorpyrifos och klorpyrifosmetyl inte längre vara tillåtna att sälja eller använda i EU.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.