Mål avseende offentlig upphandling – december 2019

31 december, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under december 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 6326-18
Leverantör/Sökande: Lappset Sweden AB
Upphandlande myndighet: Falköpings kommun
Avgörande: Avvisning
Ärende: Upphandlande myndighet har efter tilldelningsbeslut meddelat anbudsgivare en förlängd avtalsspärr. När anbudsgivare begär överprövning inom det angivna datumen avslår upphandlande myndighet överprövningen då den inkommit för sent. Får en myndighet förlänga avtalsspärren efter tilldelning?

 

Målnr: 2502-19
Leverantör/Sökande: Site Service AS
Upphandlande myndighet: 1. Trafikverket, 2. One Nordic AB
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Innehåller bland annat en fråga om hur en myndighet kan ställa krav på att alla anbudshandlingar är på svenska.

 

Målnr: 3592-19
Leverantör/Sökande: GotlandsBuss AB
Upphandlande myndighet: Region Gotland
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Stora ändringar i krav genom frågor och svar innehåller även frågor om sekretess och proportionalitet.

 

Målnr: 2051-19
Leverantör/Sökande: Majvillan Transport AB
Upphandlande myndighet: Västtrafik AB
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Anbudsgivaren har utelämnat kontaktuppgifter till en referens med motivieringen av att upphandlande myndighet har ett nära samarbete med aktuell referens och dagliga kontakter med densamma. Detta resulterade i att anbudet förkastades.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.