Ny vägledning om takvolymer i ramavtal

20 december, 2019

EU-domstolens dom Coopservice behandlar något som kan betraktas som takvolymer i ramavtal. Domen har gett upphov till en mängd frågor och skapat en osäkerhet kring hur ramavtal ska användas. Nu finns en ny vägledning från Upphandlingsmyndigheten som tolkar domen och beskriver de praktiska konsekvenserna av takvolymer i ramavtal.

 

I vägledningen redogörs bland annat för när takvolymer ska tillämpas och hur takvolymen ska anges. Enligt Upphandlingsmyndighetens bedömning ska det, i vart fall vid direktivstyrda ramavtal med en leverantör, som huvudregel anges en fastställd takvolym. I övriga ramavtal finns det en varierande grad av osäkerhet av om takvolymer ska tillämpas.

 

Takvolymen ska i första hand anges som den kvantitet, den mängd eller omfattning, av varor eller tjänster som maximalt kan komma att avropas från ramavtalet. Det bör dock också vara möjligt att ange takvolymen som ett värde. Enligt Upphandlingsmyndighetens bedömning finns det dock inte någon skyldighet att ange takvolymen både i form av kvantitet och värde.

 

Här finner Ni vägledningen.

 

Informationen kommer från Upphandlingsmyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.