Vägavgifterna för tunga fordon höjs och miljödifferentieras

16 december, 2019

Vägavgiftsnivåerna har anpassas till nya utsläppskrav från och med den 1 juli 2019. Avgiften har inte justerats sedan 2001 vilket innebär att den faktiska vägavgiftsnivån har sjunkit.

 

Förändringen innebär att vägavgiften höjdes den 1 juli 2019 för vägavgiftspliktiga lastbilar som inte har utsläppskrav euroklass V eller EEV. Höjning av vägavgiften för lastbilar med euroklass V och EEV sker den 1 januari 2020. För lastbilar med euroklass VI kommer vägavgiften inte att förändras.

 

En avi med tillkommande vägavgift, det vill säga det belopp som skiljer mellan den tidigare och den nya vägavgiften, kommer att skickas ut i början av januari 2020 för euroklass V och EEV.

 

Det gäller de fordon som är i trafik före den 1 januari 2020 och som har en vägavgiftsperiod som sträcker sig över den 1 januari 2020. De som har en vägavgiftsperiod som startar i januari 2020 kommer att få den nya avgiften debiterad i december 2019.

 

Den tillkommande vägavgiften ska vara betald den 3 februari 2020. Om vägavgiften inte är bokförd på Transportstyrelsens konto för vägavgift den 3 februari 2020 inträder användningsförbud den 4 februari 2020.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.