Arbetsmiljön för kassapersonal och målare inspekteras

21 januari, 2020

Arbete med ensidiga rörelser kan ge belastningsskador redan i ung ålder. Nu ska Arbetsmiljöverket inspektera arbetsmiljön för målare och butikskassörer på drygt 500 arbetsplatser.

 

Påfrestande arbetsställningar, repetitiva rörelser och tunga lyft står bakom en stor del av de arbetssjukdomar som anmäls. Det gäller inte minst butikskassörer, där belastningsbesvär är orsak till 77 procent av de anmälda arbetssjukdomarna (2014-2018). Även bland målare är ergonomi och belastning den dominerande förklaringen till att de blir sjuka av sitt arbete.

 

Arbetsmiljöverket inleder en riktad inspektionsinsats med fokus på ergonomi bland kassapersonal och målare på 500 stormarknader, andra stora butiker och måleriföretag runtom i landet. Syftet är att inspektera hur arbetsgivarna jobbar med att förebygga belastningsskador så att personalen håller ett helt arbetsliv och inte slits ut i förtid.

 

Butikskassörer och målare har valts ut för att de är vanliga yrken bland unga och båda grupperna har arbetsuppgifter som innebär ensidiga, upprepade rörelser. De är också yrken som domineras av kvinnor (butikskassörer) respektive män (målare). Insatsen är en del av ett treårigt projekt där Arbetsmiljöverket inspekterar mans- och kvinnodominerade yrken.

 

Den första november 2019 infördes nya krav avseende handintensiva rörelser. Dessa återfinns i AFS 2012:2 Belastningsergonomi. Det infördes samma datum krav på medicinska kontroller på detta område, dessa regler återfinns i AFS 2019:3 Medicinska kontroller.

 

Här finner Ni föreskrifterna:
AFS 2012:2 Belastningsergonomi
AFS 2019:3 Medicinska kontroller

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.