Arbetsrättsmål – januari 2020

31 januari, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under januari 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Mål nr A 123/18
Fråga om ett måleriföretag brutit mot en bestämmelse i måleriavtalet om att arbetsgivaren ska anvisa personalutrymme.

 

Mål nr B 125/19
Interimistiskt förordnande enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen. En säljare vid ett charkföretag har sagts upp under angivande av arbetsbrist. Arbetsdomstolen har ansett att det är mer eller mindre uppenbart att det funnits saklig grund för uppsägning.

 

Mål nr A 149/18
En person, som är döv, sökte en anställning som receptionist. Det var fråga om ett vikariat om åtta månader. I annonsen ställdes krav på att de sökande skulle behärska samtliga telefontekniker, innefattande även taltelefoni. Personen kallades inte till intervju och erhöll inte heller anställningen eftersom han, på grund av att han är döv, inte kan använda taltelefon. Fråga om detta har utgjort direkt diskriminering, indirekt diskriminering eller diskriminering genom bristande tillgänglighet.

 

Mål nr B 74/19
Tvist om lön till en snickare. Fråga dels om vilken timlön som avtalats mellan arbetsgivaren och snickaren, dels om snickaren har rätt till lön för tid när han inte arbetat.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.