Årsplan och internrevisionsplan

31 januari, 2020

Under årets början har de årsplaner och internrevisionsplaner som presenterades på sista Hackeforsmötet 2019 fastställts samt publicerats i dokumentfliken under kategorin gruppspecifika dokument.

Gå gärna in och läs när era planerade interna revisioner och lagefterlevnader kommer att ske (observera att ändringar kan ha skett sedan dokumenten laddades upp).

Revisionstider har även skickats ut via mail till de/den som är ansvarig hos Er som kund. Har Ni inte fått något mail ännu så var lugna, det kommer inom kort.

Nedan ser Ni en bild på var dokumenten hittas i systemet, observera att Ni kan vara tvungna att klicka på ”visa” och välja att fler rader ska visas för att se samtlig information.

 

mka02

 

Återkom till oss på Altea AB om Ni har frågor eller funderingar!

Med vänliga hälsningar