Digital tillstånd- och kontrollista för Heta Arbeten

13 januari, 2020

Nu har Ni som har ett giltigt certifikat Heta Arbeten tillgång till en ny digitala tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten. Den är framtagen för att höja säkerheten, effektivisera arbetet och för att underlätta Ert jobb som tillståndsansvarig ute på fältet.

 

Den digitala tillståndslistan har flera funktioner för att effektivisera tillståndsgivningen och som höjer säkerheten.

Effektivitet:
• Med den digitala tillstånds- och kontrollistan kan Ni alltid vara säker på att Ni har den senaste versionen av listan.
• Med GPS-funktion får Ni hjälp att hitta rätt larmadress.
• Med kameran i Er mobil eller läsplatta kan Ni ta bilder och dokumentera platsen och arbetet samt lagra det tillsammans med tillståndet.
• Påminnelser. Med den digitala tillståndslistan har Ni möjlighet att få påminnelser om Era tillstånd via sms eller e-post. Ni kan till exempel bli påmind om när ett tillstånd startar, när tillståndet löper ut och när ett tillstånd har avslutats. Ni får också påminnelse om att återställa eventuella avstängda brandsskyddsystem när Ni avslutar tillståndet.

 

Säkerhet:
• Kontrollerar behörighet. Med den digitala tillståndslistan kan Ni vara säker på att alla i teamet har rätt behörighet. Listan söker mot databasen med alla behöriga hetarbetare och endast de som har ett giltigt certifikat kan läggas till på ett tillstånd.
• Tillståndsgivning på plats. Eftersom tillståndsgivningen och signering sker på en och samma enhet så höjer vi säkerheten för tillståndsgivning på aktuell plats.
• Säkerhet. Endast de som har ett giltigt certifikat Heta Arbeten kan påbörja, utfärda, lagra och hämta avslutade tillstånd.
• Språk: Informationen i listan och om alla säkerhetsregler finns precis som på den analoga varianten av tillståndslistan även på tyska, ryska, engelska och polska. Ni kan byta mellan språken hur ofta Ni vill så att alla i teamet kan ta till sig informationen på sitt språk.
• Exportera. När ett tillstånd är avslutat kan tillståndsansvarig exportera tillståndet tillsammans med alla bilagor (bilder mm) till en pdf-fil som sedan kan skickas vidare via e-post.

 

Här loggar Ni in på Brandskyddsföreningens portal.

 

Informationen kommer från Brandskyddsföreningen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.