Elda rätt!

21 januari, 2020

Säsongen för vedeldning är i gång och det försämrar vår luftkvalitet vilket påverkar människors hälsa. Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Men Ni som eldar i kamin eller vedpanna kan göra en insats för att minska utsläppen genom att elda rätt.

 

Ved som eldas på fel sätt ger höga utsläpp av luftföroreningar till luft. När brasor tänds kan utsläppen minskas genom att brasan tänds på rätt sätt. Det bästa sättet är att tända i toppen med en liten, luftig brasa. Den glödbädd som så bildas tänder sedan effektivt eld på större vedträn. Andra sätt att minska utsläppen är att använda bra bränsle och att ha lagom lufttillförsel. En brasa som brinner bra ger mindre utsläpp av hälsofarliga luftföroreningar.

 

Naturvårdsverket har erbjudit Sveriges samtliga kommuner att sprida broschyren ”Tänd i toppen” till fastighetsägare och intresserade. I broschyren finns information om att tända brasor på ett sätt som ger mindre luftföroreningar. Broschyren finns både som papper och i digitalt format. En del kommuner har valt att distribuera broschyren via e-post till berörda fastighetsägare. Förutom broschyr så finns även en film på Naturvårdsverkets hemsida som visar hur en brasa kan tändas i toppen.

 

Här finner Ni ”Tänd i toppen”.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.