Färre överprövningar

17 januari, 2020

Andelen annonserade upphandlingar som överprövas minskar för fjärde året i rad. Det framgår av Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets rapport Statistik om offentlig upphandling 2019.

 

Att andelen överprövade upphandlingar i förhållande till antalet annonserade upphandlingar minskar, skulle kunna vara ett tecken på en kvalitetshöjning i genomförandet av upphandlingarna. Även om kvalitetshöjning säkert är en delförklaring, så ska man nog inte dra för långtgående slutsatser.

 

En uppgift i rapporten som är intressant är att antalet avbrutna upphandlingar ökar – också för fjärde året i rad (under 2018 avbröts cirka 14 procent av alla annonserade upphandlingar, medan cirka 6,1 procent överprövades).

 

Fakta och statistik i korthet
• Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige beräknas till cirka 706 miljarder kronor årligen.
• Över 18 000 upphandlingar annonseras varje år.
• Kommuner annonserar 69 procent av alla upphandlingar.
• Fyra av tio upphandlingar avser anläggningsarbete.
• Den vanligaste anbudsgivaren är ett aktiebolag med färre än 50 anställda.
• 14 procent av alla upphandlingar avbryts.
• 6,1 procent av alla upphandlingar överprövas.
• 45 procent av upphandlingar är direktivstyrda.
• 37 procent upphandlingar avser ramavtal.
• Cirka 70 procent av avtalen är 3–4 år (inklusive optioner till förlängning).
• I genomsnitt lämnar 4,3 anbudsgivare anbud per upphandling.
• Cirka 45 procent av alla anbud kontrakteras.
• Cirka 4 100 organisationer omfattas av upphandlingslagarna.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Upphandlingsmyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.