Mål avseende offentlig upphandling – januari 2020

31 januari, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under januari 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 4390-19
Leverantör/Sökande: Medtronic AB
Upphandlande myndighet: Västra Götalandsregionen
Avgörande: Överprövning av avtals giltighet
Ärende: Överprövning av avtals giltighet där det är ostridigt mellan parterna att avtal ingåtts efter en otillåten direktupphandling.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 
Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.