Månadsbrev

27 januari, 2020

Fjolårets sista månad har i sedvanlig ordning bjudit på många lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet.

 

Stora ändringar har beslutats inom skatterätten, Eko-design och energimärkning. Vi har även fått nya krav på miljörapporter.

 

Naturvårdsverket har publicerat en utredning där de ifrågasätter varför politikerna inte ger industrin några incitament för att vidta klimatåtgärder.

 

Här finner Ni månadsbrevet.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.