Nytt vägmärke för miljözoner

22 januari, 2020

Nu finns ett nytt vägmärke som upplyser om de olika miljözoner som finns. Transportstyrelsen har tagit fram vägmärket för att tydliggöra den nya regeln för trafikanterna.

 

För att förbättra luftkvaliteten i vissa områden kan landets kommuner från och med årsskiftet införa två nya miljözoner, klass 2 och 3. I dessa är endast vissa typer av fordon tillåtna för att på så sätt minska halterna av bland annat kvävedioxid i luften.

 

Stockholm stad är hittills den enda kommun som beslutat om att införa miljözon klass 2 på Hornsgatan.

 

Vägmärket för miljözoner är infört i Vägmärkesförordningen. Tillsammans med E31 Miljözon tillkommer även E32 Slut på miljözon som visar var en miljözon slutar. Om märket används för att informera om att en miljözon börjar ska avståndet till miljözonen anges på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

 

 

Här finner Ni mer information om miljözoner.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.