Uppdaterad kontrollista för PDA

2 januari, 2020

EU-kommissionen har antagit en uppdaterad kontrollista för produkter med dubbla användningsområden (PDA).

 

Den uppdaterade kontrollistan finns i EU-förordning 2019/2199 som därmed utgör en ny bilaga I till EU-förordning 428/2009. Förordningen innehåller också följdändringar i bilaga IIa-IIg och bilaga IV till samma förordning.

 

Förordningen trädde ikraft den 31 december.

 

Här finner Ni den nya förordningen.

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Inspektionen för strategiska produkter.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.