Datainspektionens årsredovisning 2019

21 februari, 2020

Många företag, myndigheter och andra organisationer har nu kommit till en ny nivå i sitt dataskyddsarbete – vad som kan beskrivas som en ”andra våg” i GDPR-arbetet. Det konstaterar Datainspektionen i sin årsredovisning för 2019.

 

Om 2018 för många präglades av intensiva förberedelser inför dataskyddsreformen och att få grundläggande processer och rutiner på plats, så har 2019 snarare kännetecknats av att få strukturerna att fungera i praktiken, och utmaningar i form av mer komplexa rättsliga frågor och tolkningar. Det är också tydligt att medborgarna har allt högre förväntningar på att deras persondata hanteras på ett korrekt, säkert och transparent sätt.

 

Under 2019 hanterade Datainspektionen totalt cirka 8 300 telefonförfrågningar och tog emot 18 700 ärenden. Av dessa var ungefär:
• 6 400 skriftliga frågor från privata eller offentliga verksamheter som vände sig till Datainspektionen för att få vägledning och stöd i olika frågor – varav över 900 var mer komplicerade
• 4 000 klagomål från enskilda individer
• 4 800 anmälningar där en privat eller offentlig verksamhet anmält att de haft en personuppgiftsincident
• 2 300 anmälningar till Datainspektionen om vem som är dataskyddsombud i en verksamhet
• 500 ansökningar om tillstånd till kamerabevakning

I tillsynsverksamheten inledde Datainspektionen under året 60 tillsynsärenden.

 

Här finner Ni årsredovisningen.

 

Informationen kommer från Datainspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.